Khách hàng

1. Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội
Điện thoại : 04 - 38358868. Fax : 04 - 37732433
http://solaodong.hanoi.gov.vn
Hành trình: Du lịch Lào - Thái Lan 5 ngày 4 đêm
Khời hành: 15/8/2014

 

Ảnh chụp tại Quê Bác - Nghệ An

 

 2. UNBN Huyện Thạch Thất
Điện thoại: (04)33.681.581
Email: phongvanhoathachthat@gmail.com
http://thachthat.gov.vn/
Hành trình: Du lịch Sài Gòn - Vũng Tàu - Phú Quốc - Hà Nội
Khởi hành:  21/8/2014

 

Ảnh chụp tại Dinh Độc Lập - TP.Hồ Chí Minh