Tour Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An

Tour Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An

Giá: 3.399.000 VND 3.788.000 VND

Thời gian: 4 ngày 3 đêm

Tour Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ Sơn 1 ngày

Tour Đà Nẵng - Thánh Địa Mỹ ...

Giá: 790.000 VND

Thời gian: 1 ngày

Du lịch Mỹ Sơn

Thánh địa Mỹ Sơn tọa lạc trong một thung lũng kín có địa thế núi non hùng vĩ, thâm nghiêm. Nơi đây, với hơn 70 công trình kiến trúc đền tháp của nền văn minh Chămpa được kết tinh trong những di chứng vật chất trường tồn, chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật được tạo lập trong một thời gian dài suốt 9 thế kỷ (từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ XIII), được đánh giá ngang hàng với các di tích nổi tiếng trong khu vực Đông Nam á như Ăngko, Pagan, Bôrôbudua...