Du thuyền Hạ Long Âu Cơ

Du thuyền Hạ Long Âu Cơ

Giá: 3.899.000 VND 4.788.000 VND

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Du thuyền Hạ Long Emeraude 5*****

Du thuyền Hạ Long Emeraude ...

Giá: 8.488.000 VND

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Du thuyền Hạ Long Valentine 5*****

Du thuyền Hạ Long Valentine ...

Giá: 8.899.000 VND

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Tour du thuyền

Du lịch Thăng Long xin trân trọng giới thiệu một số tour du thuyền tại các điểm du lịch nổi tiếng như: Hạ Long, Cát Bà, Sông Hồng,Sông Mê Kông, Sông Sài Gòn ... Kính mời quý khách tìm hiểu và tham gia tour du thuyền cùng Thang Long Travel.

Du thuyền Hạ Long Red Dragon 4****

Du thuyền Hạ Long Red Dragon 4****

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Hành trình: Hà Nội - Cảng Hòn Gai - Hang Thiên Cảnh Sơn - Đảo Cống Đấm - Bãi Trà Cổ - Làng chài Cống Đầm - Hà Nội

Ngày khởi hành: Khi có yêu cầu

Mã tour: DT - HL10

Khởi hành Hà Nội BOOK TOUR

Giá: 4.488.000 VND

Du thuyền Hạ Long Emotion 4****

Du thuyền Hạ Long Emotion 4****

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Làng Chài Vung Viêng - Bãi Biển Cổng Trời - Hang Sửng Sốt - Hà Nội

Ngày khởi hành: Khi có yêu cầu

Mã tour: DT - HL09

Khởi hành Hà Nội BOOK TOUR

Giá: 4.799.000 VND

Du thuyền Hạ Long Calypso 4****

Du thuyền Hạ Long Calypso 4****

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Hang Luồn - Vịnh Lan Hạ - Làng chài Vạn Giá - Hà Nội

Ngày khởi hành: Khi có yêu cầu

Mã tour: DT - HL07

Khởi hành Hà Nội BOOK TOUR

Giá: 4.866.000 VND

Du thuyền Hạ Long Indochina Sails 5*****

Du thuyền Hạ Long Indochina Sails 5*****

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Bãi tắm Titop - Làng chài Cửa Vạn - Hang Sửng Sốt - Bãi tắm Ba Trái Đào - Hang Luồn - Hà Nội

Ngày khởi hành: Khi có yêu cầu

Mã tour: DT - HL03

Khởi hành Hà Nội BOOK TOUR

Giá: 8.566.000 VND

Du thuyền Hạ Long Paradise 5*****

Du thuyền Hạ Long Paradise 5*****

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Hành trình: Hà Nội - Hạ Long - Hang Sửng Sốt - Hang Tiên Ông - Làng Chài Cửa Vạn - Vườn Quốc Gia Cát Bà - Đảo Tuần Châu - Hà Nội

Ngày khởi hành: Khi có yêu cầu

Mã tour: DT - HL04

Khởi hành Hà Nội BOOK TOUR

Giá: 8.998.000 VND